Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/23

 

1.

06.09. 2022 r.

/wtorek/

Zebranie rodziców klas I - IV

Godz. 17.00

2.

08.11.2022 r.

/wtorek/

Dzień otwarty

Godz. 17.00

3.

13.12.2022 r.

/wtorek/

Dzień otwarty

- informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

Godz. 17.00

4.

12.01.2023 r.

/czwartek/

Wywiadówka.

Godz. 17.00

5.

28.03.2023 r.

/wtorek/

Dzień otwarty kl. I – IV

- informacja o proponowanych ocenach rocznych dla uczniów klas IV

Godz. 17.00

6.

06.06.2023 r.

/wtorek/

Dzień otwarty – informacja o proponowanych ocenach rocznych

Godz. 17.00

 

I półrocze –  do 13 stycznia 2023 r.

II półrocze – dla klas IV – do 28 kwietnia 2023 r.

                      dla klas I – III – do 23 czerwca 2023 r.