Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/24

 

1.

07.09. 2023 r.

/wtorek/

Zebranie rodziców klas I - IV

Godz. 17.00

2.

07.11.2023 r.

/wtorek/

Dzień otwarty

Godz. 17.00

3.

12.12.2022 r.

/wtorek/

Dzień otwarty

- informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

Godz. 17.00

4.

11.01.2024 r.

/czwartek/

Wywiadówka.

Godz. 17.00

5.

26.03.2024 r.

/wtorek/

Dzień otwarty kl. I – IV

- informacja o proponowanych ocenach rocznych dla uczniów klas IV

Godz. 17.00

6.

28.05.2024 r.

/wtorek/

Dzień otwarty – informacja o proponowanych ocenach rocznych

Godz. 17.00

 

I półrocze –  do 12 stycznia 2024 r.

II półrocze – dla klas IV – do 26 kwietnia 2024 r.

                      dla klas I – III – do 21 czerwca 2024 r.