Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

COMENIUS 2012-2014 w LO im. Wojska Polskiego

W latach 2012-2014 nasze liceum przystąpiło do Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół Comenius, finansowanego z funduszu Komisji Europejskiej, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt nosił tytuł ”Społeczne zaangażowanie młodzieży w działania Unii Europejskiej” (Our Social Commitment as Youngsters in the European Union) i obejmował wpółpracą szkoły z 5 krajów: z Litwy, Niemiec, Turcji, Wielkiej Brytanii i Polski.

Głównym celem działań projektowych było budzenie wśród młodych ludzi odpowiedzialności obywatelskiej poprzez uświadamianie im ich praw i obowiązków jako obywateli Polski i Europy. Oprócz tego, ważne było również, kształtowanie tolerancji i szacunku dla innych ludzi i dla odmiennych kultur, między innymi, poprzez poznawanie historii i tradycji krajów partnerskich.

Wspierana była też kreatywności, przedsiębiorczości i aktywności społecznej min. poprzez posługiwanie się nowymi technologiami komunikacyjnymi. Nie bez znaczenia było także doskonalenie umiejętności posługiwania się językami obcymi, a głównie językiem angielskim, który był językiem komunikacji.

W praktyce, osiąganie wszystkich tych celów oznaczało pomaganie młodym ludziom w zdobyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Koordynatorem całego projektu była szkoła turecka, a w naszym liceum opiekunem zadania była nauczycielka języka anielskiego p. Beata Walas, która współpracowała z uczniami i nauczycielami ze szkolnego zespołu Comenius.

Uczniowie biorący udział w projekcie to: Martyna Bielecka, Krystyna Krodkopad, Klaudia Ciszka, Jakub Rydel, Monika Dymowska, Karolina Kisiel, Alicja Prus, Maciej Jajszczak, Damian Klonowski, Paulina Greczner, Magdalena Grochowska, Klaudia Kowalczyk, Dominika Poniedziałek, Anna Wrońska, Mateusz Spalik, Kamil Stępnik, Katarzyna Rapińczuk, Joanna Prus, Kaja Paczuska, Karolina Bocheńska.

Nauczyciele zaangażowani w realizację projektu to: Beata Walas , Marzena Kisiel, Agnieszka Kowalska, Monika Zmysłowska, Paulina Ćwiek, Agnieszka Nowakowska, Jadwiga Łuczak, Teresa Popielak, Elżbieta Górna, Greta Górska, Teresa Racka.

Produkty projektu OSCAY

 • Internetowy serwis informacyjny na stronie etwinning opisujący dokonania projektowe wszystkich partnerów.
 • Internetowy serwis informacyjny na stronie każdej szkoły-partnera projektu.
 • Artykuły prasowe relacjonujące wizyty partnerskie oraz działania między spotkaniami.
 • Album fotograficzny - przegląd najważniejszych wydarzeń projektowych wraz ze zdjęciami zwiedzanych zabytków i miejsc kultury.
 • 2 płyty CD audio z nagraniami powieści dla osób niewidomych z miejscowego Stowarzyszenia Osób Niewidomych i Niedowidzących.
 • Działalność charytatywna dla osób potrzebujących w okresie Świąt Bożego Narodzenia-szlachetna paczka oraz zbiórka pieniędzy na WOŚP.
 • Pomoc dla zwierząt w schronisku w Józefowie.
 • Oddawanie krwi jako dar serca.
 • Prezentacje multimedialne na 5 spotkań partnerów projektu ( o własnym kraju i miejscowości oraz o postępach w pracach projektowych).
 • Dni Tematyczne prezentujące kraje partnerskie, ich kulturę, tradycję, muzykę, kuchnię i życie codzienne.
 • Konkurs na logo projektu wygrane przez szkołę turecką.
 • Współpraca z Amnesty International - pisanie listów w obronie osób uwięzionych i niesprawiedliwie traktowanych, oraz wszystkich tych, których prawa człowieka nie są przestrzegane.
 • Akcja uświadamiania uczniom ich praw i obowiązków - odgrywanie scenek, prezentacje multimedialne, plakaty.
 • Konkursy na rozprawkę w języku angielskim o odwadze cywilnej.
 • Warsztaty "Wzmacnianie pewności siebie" oraz konkurs na rozprawkę" Jak zwiększyć pewność siebie i pokonać lęki?"
 • Konkurs o tematyce międzypokoleniowej - "Czego dziadek może nauczyć wnuczka?"-pamiętnik, prezentacja, wspomnienia.
 • Konkurs piosenki międzynarodowej - karaoke.
 • Konkurs wokalno-artystyczny "Mam talent"
 • Quizy i konkursy wiedzy połączone z akcją plakatową i wywiadami o organizacjach charytatywnych w krajach partnerskich projektu. "A little help from o friend"
 • "Poznajemy poezję partnerskich krajów"-recytacja poezji narodowej
 • Ankiety ewaluacyjne przeprowadzane w szkołach partnerskich i podczas spotkań projektowych wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
 • Turnieje sportowe (zumba, korfball, fitness) oraz zajęcia artystyczne "Malowane na szkle" z dziećmi ze Stowarzyszenia "Gniazdo"
 • Raporty napisane przez koordynatora: roczny oraz końcowy opisujące działania projektowe.
 • Przygotowanie i wysłanie kartek pocztowych do partnerów na specjalne okazje.
 • Kącik Comenius'a w szkole-gazetki ścienne z informacjami o projekcie.
 • Hymn projektu.
 • Wirtualny album z wszystkimi produktami projektu Comenius OSCAY http://www.youblisher.com/p/982105-Comenius-2012-2014/
 • "Warto pomagać"-There is sense in helping" -warsztaty i aukcje chytatywne.
 • Wycieczki do miejsc pamięci, zwiedzanie zabytków w języku angielskim.
 • "Jesteśmy tolerancyjni"- prezentacje o stereotypach,subkulturach, wielokulturowości.
 • 2 filmy video prezentujący wspólną pracę partnerów nad projektem.http://youtu.be/5YQvWQx1Plo i http://youtu.be/aRi68VDdwbk
 • Relacje uczniów z poszczególnych mobilności umieszczane na szkolnej stronie projektu.
 • Wystawa zdjęć z wszystkich 5 mobilności.
 • Akcja sprzedaży wypieków na aukcji charytatywnej dla "Maisto Bankas"
 • Pomagamy ludziom starszym i niepełnosprawnym-wizyty w Związku niewidomych: "Dzień Białej Laski","Spotkanie Opłatkowe"
 • Papierowa kronika projektu Comenius OSCAY 2012-2014

Internetowe forum uczniów projektu Comenius OSCAY - Facebook Group OSCAY 2012

 

 

 

 • DSCN0299
 • DSCN1087
 • Nauczyciele-partnerskich-szk
 • Przed-Paacem-Buckingham
 • Przy-budynkach--Parlamentu-Medium
 • SAM_1220
 • WP_000099
 • WYNIK_KONKURSU
 • obraz-027