Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

          razem          

                                                                           

     „Preventing School- Based Bullying

     By Creating Early Prevention Programme”

       KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education

      project number 2021-1-PL01-KA220-SCH-000032708

    Kick- off meeting: 24.05-26.05.2022

    Nowy Dwór Mazowiecki, Poland

 

 

Akcja KA 220 - SCH – Partnerstwa na rzecz współpracy - Partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej – projekt zatytułowany „Preventing School - Based Bullying by Creating Early Prevention Programme ”– „Zapobieganie nękaniu w szkole poprzez tworzenie programu wczesnej profilaktyki”.

Projekt KA 220 to projekt o charakterze naukowo – badawczym, którego finalne produkty takie jak: analiza potrzeb, analiza ryzyka, program przeciwdziałania agresji, gry komputerowe, publikacje naukowe typu: przewodnik dobrych praktyk, informator dla beneficjentów projektu będą udostępnione na platformie projektu Erasmus+ oraz na posiedzeniach komisji ds. edukacji, młodzieży, sportu i kultury.

W tym projekcie nasze Liceum jest również koordynatorem, a będzie on realizowany ze szkołą z Turcji, Wydziałem Oświaty z Turcji, uniwersytetem z Portugalii, technikum z Włoch i organizacjami edukacyjnymi z Finlandii i Belgii.Projekt skierowany jest do nauczycieli, trwa od 01.01.2022 do 30.06.2024. Głównym celem tego projektu jest pochylenie się nad problemem zastraszania i nękania w szkole, nie tylko pod względem przemocy fizycznej, a przede wszystkim werbalnej oraz zbadanie skali tego zjawiska i wypracowanie środków zapobiegających temu niebezpiecznemu trendowi.

 

  • IMG_6201
  • IMG_6202
  • IMG_6203
  • IMG_6204
  • IMG_6205
  • IMG_6206