Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Program uroczystości szkolnych 2021/22

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych.

01.09.2021 r.

/środa/

2.

Zimowa przerwa świąteczna.

23.12.2021 r./czw/ – 31.12.2021 r./pt/

3.

Zakończenie pierwszego półrocza.

14.01.2022 r./pt/

4.

Ferie zimowe.

31.012022 r. – 13.02.2022 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna.

14.04.2022 r. – 19.04.2022 r.

6.

Zakończenie zajęć w klasach III.

29.04.2022 r. /pt/

7.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

- część ustna

- część pisemna

część pisemna:

04.05.2022 r – 20.05.2021r.

8.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

14.10.2021 r. /czw/-

art.74 KN

02.11.2021 r. /wt/

12.11.2021 r. /pt/

07.01.20222 r. /pt/

02.05.2022r. /pn/

17.06.2022r. /pt/

9.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

24.06.2022 r. /pt/

10.

Ferie letnie.

25.06.2022 r. – 31.08. 2022 r.