Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

O szkole niemieckiej

Melanchton-schule jest to szkoła położona w północno-wschodnim Berlinie. Uczestnicy Comeniusa mogli być jej gośćmi w dniach 25.02 – 01.03. Szkoła ta znacząco różni się od tej z którą mamy styczność na co dzień, zarówno wielkością, sposobem nauczania, czy wiekiem uczniów.

W skład szkoły wchodzą 4 budynki i 2 sale gimnastyczne. Uczniowie do swojej dyspozycji mają wiele sal lekcyjnych – w większości wyposażonych w tablice multimedialne, a klasy w których wykładane są nauki ścisłe posiadają także stanowisko komputerowe dla każdego z uczniów, jeśli zajdzie taka potrzeba. W każdej sali znajduje się także komputer jeśli uczeń lub nauczyciel potrzebuje z niego skorzystać.

W Niemczech system szkolnictwa różni się od tego w Polsce, dlatego też w Melanchton-schule możemy spotkać dzieci w wieku od 10 do 18 lat. Lekcja trwa 90 min, natomiast przerwy są zróżnicowane i liczą od 10 do 25 min. Oprócz przedmiotów, które możemy spotkać w naszej szkole, na uwagę zasługują takie przedmioty jak sztuki piękne, muzyka, sztuki teatralne czy politologia, wszystkie nauczane na bardzo wysokim poziomie.

Jeśli chodzi o języki, to uczniowie mają do wyboru oprócz języka ojczystego i angielskiego, które są obowiązkowe, jako drugi język hiszpański lub francuski i jeśli wyrażą taką chęć jako trzeciego mogą uczyć się łaciny bądź japońskiego.

Reasumując, Melanchton-schule posiada wyśmienite warunki zarówno od strony technicznej, jak i pedagogicznej do kształcenia młodzieży na bardzo wysokim poziomie, a także które pozwalają na stosowanie nowoczesnych metod nauczania, sprawiających, że nauka staje się łatwiejsza i przyjemniejsza.

Maciej Jajszczak kl. 2 e