Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Pozostałe produkty projektu OSCAY

 

 

 • Internetowy serwis informacyjny na stronie etwinning opisujący dokonania projektowe wszystkich partnerów.
 • Internetowy serwis informacyjny na stronie każdej szkoły-partnera projektu.
 • Artykuły prasowe relacjonujące wizyty partnerskie oraz działania między spotkaniami.
 • Album fotograficzny - przegląd najważniejszych wydarzeń projektowych wraz ze zdjęciami zwiedzanych zabytków i miejsc kultury.
 • 2 płyty CD audio z nagraniami powieści dla osób niewidomych z miejscowego Stowarzyszenia Osób Niewidomych i Niedowidzących.
 • Działalność charytatywna dla osób potrzebujących w okresie Świąt Bożego Narodzenia-szlachetna paczka oraz zbiórka pieniędzy na WOŚP.
 • Pomoc dla zwierząt w schronisku w Józefowie.
 • Oddawanie krwi jako dar serca.
 • Prezentacje multimedialne na 5 spotkań partnerów projektu ( o własnym kraju i miejscowości oraz o postepach w pracach projektowych).
 • Dni Tematyczne prezentujące kraje partnerskie, ich kulturę, tradycję, muzykę, kuchnię i życie codzienne.
 • Konkurs na logo projektu wygrane przez szkołę turecką.
 • Współpraca z Amnesty International - pisanie listów w obronie osób uwięzionych i niesprawiedliwie traktowanych, oraz wszystkich tych, których prawa człowieka nie są przestrzegane.
 • Akcja uświadamiania uczniom ich praw i obowiązków - odgrywanie scenek, prezentacje multimedialne, plakaty.
 • Konkursy na rozprawkę w języku angielskim o odwadze cywilnej.
 • Warsztaty "Wzmacnianie pewności siebie" oraz konkurs na rozprawkę" Jak zwiększyć pewność siebie i pokonać lęki?"
 • Konkurs o tematyce międzypokoleniowej - "Czego dziadek może nauczyć wnuczka?"-pamiętnik, prezentacja, wspomnienia.
 • Konkurs piosenki międzynarodowej - karaoke.
 • Konkurs wokalno-artystyczny "Mam talent"
 • Quizy i konkursy wiedzy połączone z akcją plakatową i wywiadami o organizacjach charytatywnych w krajach partnerskich projektu. "A little help from o friend"
 • "Poznajemy poezję partnerskich krajów"-recytacja poezji narodowej
 • Ankiety ewaluacyjne przeprowadzane w szkołach partnerskich i podczas spotkań projektowych wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
 • Turnieje sportowe (zumba, korfball, fitness) oraz zajęcia artystyczne "Malowane na szkle" z dziećmi ze Stowarzyszenia "Gniazdo"
 • Raporty: roczny oraz końcowy opisujące działania projektowe.
 • Przygotowanie i wysłanie kartek pocztowych do partnerów na specjalne okazje.
 • Kącik Comenius'a w szkole-gazetki ścienne z informacjami o projekcie.
 • Hymn projektu.
 • Wirtualny album z wszystkimi produktami projektu Comenius OSCAYhttp://www.youblisher.com/p/982105-Comenius-2012-2014/
 • "Warto pomagać"-There is sense in helping" -warsztaty i aukcje chytatywne.
 • Wycieczki do miejsc pamięci, zwiedzanie zabytków w języku angielskim.
 • "Jesteśmy tolerancyjni"- prezentacje o stereotypach,subkulturach, wielokulturowości.
 • 2 filmy video prezentujący wspólną pracę partnerów nad projektem.http://youtu.be/5YQvWQx1Plo i http://youtu.be/aRi68VDdwbk
 • Relacje uczniów z poszczególnych mobilności umieszczane na szkolnej stronie projektu.
 • Wystawa zdjęć z wszystkich 5 mobilności.
 • Akcja sprzedaży wypieków na aukcji charytatywnej dla "Maisto Bankas"
 • Pomagamy ludziom starszym i niepełnosprawnym-wizyty w Związku niewidomych: "Dzień Białej Laski","Spotkanie Opłatkowe"
 • Papierowa kronika projektu Comenius OSCAY 2012-2014
 • Internetowe forum uczniów projektu Comenius OSCAY - Facebook Group OSCAY 2012