Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Zgodnie z harmonogramem działania projektu OSCAY, w grudniu zajmowaliśmy się propagowaniem praw i obowiązków obywateli. Przypominaliśmy uczniom o ich obowiązkach wobec naszego kraju i uświadamialiśmy im jakie mają prawa, jak z nich korzystać oraz do jakich organizacji mogą zwrócić się z prośbą o pomoc w przypadku gdy te prawa nie są przestrzegane.

 

Zadanie to miała spełnić prezentacja multimedialna p. Pauliny Ćwiek, zaprezentowana 14 grudnia 2012 roku w szkolnej świetlicy w ramach tzw. Dnia Praw Człowieka. Spotkanie poprowadzili Maciej Jajszczak (2e) oraz Jakub Rydel (2b). Uczniowie z klasy 2b (Magdalena Roman, Norbert Sumiła oraz Kacper Więckowski) przygotowali krótkie scenki przedstawiające łamanie praw człowieka, między innymi: prawa do życia, prawa do wolności słowa oraz prawa dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców.

Patrząc na zdjęcia poniżej i widząc zainteresowanie publiczności, na pewno warto przypominać uczniom zarówno o ich prawach obywatelskich, jak i o obowiązkach.

Tekst: Magda Roman, 2b

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Wystawa plakatów- przygotowanie:Damian Klonowski, kl.1e, mgr P. Ćwiek

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8