Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Multiplier events (Wydarzenia upowszechniające)

W środę 24 kwietnia 2024 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego odbyło się wydarzenie upowszechniające rezultaty europejskiego projektu

„Preventing School-Based Bullying by Creating Early Prevention Programme” „Zapobieganie nękaniu w szkole poprzez tworzenie programu wczesnej profilaktyki”.

W wydarzeniu tym wzięli udział psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele wspomagający oraz dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu nowodworskiego. Gościliśmy również pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Projekt ten jest realizowany przez nasze Liceum od 1 stycznia 2022 w ramach programu ERASMUS+ KA220 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECTS Partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej - we współpracy z partnerami z Finlandii, Portugalii, Belgii, Włoch oraz Turcji.

Wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu było formą promocji tego, co udało się wypracować przez ponad dwa lata wspólnej pracy. Uzyskane rezultaty projektu obejmujące analizę ryzyka, analizę czynników i potrzeb, stworzenie szkolnego programu profilaktycznego oraz gier komputerowych przedstawiających problematykę bullyingu zostały zaprezentowane podczas wydarzenia upowszechniającego. Zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się ze wszystkim rezultatami, dostępnymi na stronie projektu, z których nauczyciele mogą korzystać na godzinach wychowawczych.

 

 • IMG_7307
 • IMG_7309
 • IMG_7311
 • IMG_7312
 • IMG_7320
 • IMG_7322
 • IMG_7324
 • IMG_7403
 • IMG_7405
 • IMG_7407
 • IMG_7408
 • IMG_7410
 • IMG_7417
 • IMG_7418
 • IMG_7423
 • IMG_7432
 • IMG_7434
 • IMG_7435
 • IMG_7437
 • IMG_7441

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Jip1AiDyFFOfdN2637DvzlupPL46Od-y/view?usp=drivesdk