Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Program uroczystości szkolnych 2017/18

Lp. Uroczystości Data Odpowiedzialni
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. 04.09.2017 r. Dyrekcja, samorząd szkolny.
2. Dzień Edukacji Narodowej. 13.10.2017 r. (piątek)

 II c – M. Nowakowski

 I d – E. Górna

3. Święto Niepodległości. 10.11.2017 r. (piatek)

II a – A. Jankowska-Stuczewska

4. Tradycje świąteczne. 22.12.2017 r. (piątek) II d – B. Walas
5. Studniówka 2018 r. 03/10.02.2018 r. Wychowawcy kl. III
6. Tydzień Ekologiczny i Dzień Ziemi. 9.04-13.04.2018 r.

II e – K. Rogalski

I b – A. Stasiak

7. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i święto flagi.

25.04.2018 r.  (środa)
lub 30.04.2018 r.

I c – I. Liszkiewicz

8. Pożegnanie absolwentów. 27.04.2018 r. godz. 10.00 (piątek)

II b- J. Mika-Kapusta
I e - E. Żemła

9. Zakończenie roku szkolnego. 22.06.2018 r. godz. 9.00 (piątek)

I a- A. Łącka