Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Kalendarium roku szkolnego 2017/18

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 04.09.2017 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna. 23.12 – 31.12.2017 r.
3. Ferie zimowe. 15.01. - 28.01. 2018 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna. 29.03 - 03.04.2018 r.
5. Zakończenie zajęć w klasach (trzecich) programowo wyższych. 27.04.2018 r.
6.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej
- część ustna

- część pisemna

 
7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy.)

- 30.10.2017 r. (pn)
- 31.10.2017 r. (wt)
- 30.04.2018 r. (pn) albo 04.05.2018 r. (pt)
- 02.05.2018 r. (śr)
- 01.06. 2018 r. (pt)

8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 22.06.2018 r.
9. Ferie letnie. 23.06.2018 r. – 31.08.2018 r.