Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z RADY RODZICÓW

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot  i poziom Termin zajęć   X   XI  XII    I    II   III   IV      
 1. Elżbieta Nadolska            geografia  kl. IIId / 1g./ poniedziałek 8 lekcja   4   4   3   4     2   4   3       
 2. Aleksandra Stasiak            chemia kl. IIIb /1g./ poniedziałek 8 lekcja   4   4   3   4   2   4   3       
 3. Anna Małecka  matematyka  kl. IIIe /1g./ środa 1 lekcja   4   4   3   4   2   4   3       
 4. Jadwiga Mika Kapusta  biologia kl. IIIe / 1g./  poniedziałek 7 lekcja     4   4   3   4   2   4   3         
 5. Mirosław Nowakowski  fizyka kl. IIIc / 1g./ czwartek 7 lekcja  4  4  3  4  2  4  3       
 6. Elżbieta Pająk  Matematyka kl. IIIe /1g/ wtorek 8 lekcja  4  4  3  4  2  4  3

 Razem – 6 godzin tygodniowo / do 28.IV. 2017r./  

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

Lp Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot i poziom Termin zajęć X XI XII I II III IV V VI
 1. Cezary Irek     matematyka kl. III c / 1g./ poniedziałek
8 lekcja
 4  4  3  4  2   4  3  3  3
 2. Aleksandra Stasiak Biologia III b  /1g./ poniedziałek
9 lekcja
 4  4  3  4  2   4 3  3  3
 3. Anna Małecka matematyka kl. I - wyrównawcze  /1g./ czwartek
8 lekcja
 4  4  3  4  2   4 3  3  3
 4. Agnieszka Nowakowska j. niemiecki p. rozszerzony  kl. III i II /1g./ środa 8 lekcja  4  4  3  4  2  4 3  3  3
 5. Iwona Liszkiewicz koło informatyczne kl. IIIc/IIc /1g./ środa 8 lekcja 4 4  3 4  2  4 3  3  3
 6. Joanna   Szerszeń Język polski kl. III – p.rozsz. /1g/ Czwartek
 8 lekcja
 4  4  3  4  2  4  3   -   -

 Razem – 7 godzin tygodniowo  do 23.VI. 2017r.;  dla klasy III do 28.04.2017r. 

 

GODZINY Z ART. 42 UST. 2 KN

Imię i nazwisko

Rodzaj zajęć/klasa

Dzień i godzina

Marzena Kisiel

j.ang – p. rozsz. Kl. IIIc

Wtorek – 8 lekcja

Monika Zmysłowska

j.ang – kl. III

Poniedziałek – 8 lekcja

Aleksandra Stasiak

Biol/chemia

Środa – 8 lekcja

Paulina Ćwiek

Koło biblijne

Poniedziałek – 8 lekcja

Agnieszka Kowalska

j.ang – kl. IIIb i IIId

Pon – 7.15, wt- 1 lekcja

Elżbieta Nadolska

konsultacje

Wtorek – 8 lekcja

Zbigniew Wiśniewski

konsultacje

Poniedziałek – 8 lekcja

Robert Jankowski

Zajęcia sportowe

Piątek – 9 lekcja

Krystian Rogalski

Zespół muzyczny

Czwartek – 17 – 19.40

Iwona Liszkiewicz

Informatyka

Czwartek – 9 lekcja

Agnieszka Łącka

konsultacje

Poniedziałek – 8 lekcja

M. Nowakowski

Fizyka – kl. IIIc

Czwartek – 8 lekcja

Elżbieta Żemła

Zajęcia sportowe

Wtorek – 9 lekcja

Anna Małecka

Koło matemat. – kl. I

Środa – 8 lekcja

Danuta Bielecka

konsultacje

Poniedziałek – 8 lekcja

Joanna Szerszeń

konsultacje

Czwartek – 9 lekcja

Cezary Irek

Fakultety – kl. IIIc

Poniedziałek – 9 lekcja

Elżbieta Pająk

Fakultety kl. IIIa i IIId

wtorek – 2 lekcja/2 tyg.

Jadwiga Mika Kapusta

akwaryści

Piątek – 8 lekcja

Izabela Cieślińska

Przyg. do matury kl. IIIa

Czwartek – 8 lekcja

Beata Walas

konsultacje

Czw. lub piątek – 1 lekcja

Teresa Racka

Przyg. do mat. kl. IIIb

Środa – 6 i 7 lekcja/2 tyg

A. Nowakowska

konsultacje

Środa – 7 lekcja

Jolanta Łyczkowska

konsultacje

Piątek – 7.30

Elżbieta Górna

konsultacje

Pon/czw. – 8 lekcja