Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

KALENDARIUM REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. WOJSKA POLSKIEGO
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
DATA

24  marca 2017 r.

Powiatowa Giełda Szkół

6 kwietnia 2017 r. godz. 17.00

Dzień Otwarty LO im. Wojska Polskiego

od 8 maja od godz.10.00

do 19 maja do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 czerwca od godz. 10.00

do 19 czerwca do godz. 16.00

Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły

od 23 czerwca od godz. 12.00

do 28 czerwca do godz. 16.00

Kandydaci do klasy I składają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

od 8 maja

do 5 lipca

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną

5 lipca do godz. 16.00

Szkolna Komisja Rekrutacyjno –  Kwalifikacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia /listy alfabetyczne/, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

od 6 lipca od godz. 10.00

do 14 lipca do godz. 12.00

 

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, jako potwierdzenie woli przyjęcia do Liceum.

14 lipca do godz. 16.00

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do Liceum i kandydatów nieprzyjętych do Liceum /listy alfabetyczne/.

Rekrutacja uzupełniająca

od 10 sierpnia od godz. 10.00

do 14 sierpnia do godz. 16.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 28 sierpnia do godz. 12.00

Szkolna Komisja Rekrutacyjno –

- Kwalifikacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia / listy alfabetyczne /, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Od 29 sierpnia od godz. 8.00

do 30 sierpnia do godz. 16.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
do 31 sierpnia do godz. 16.00 Ogłoszenie list kandydatów  przyjętych do Liceum i kandydatów nieprzyjętych do Liceum /listy  alfabetyczne/.